Brievenbussen aan de tram
Geheugen van de Amsterdamse tram

[terug naar index TRAMS ALLERLEI]

Share |

Brievenbussen aan de tram
Door Cor Fijma

Misschien is het U nog niet opgevallen. Ik bedoel dat men steeds vaker moet zoeken naar een brievenbus waarin men papieren brieven kan werpen. Gesteld dat U nog wel eens een papieren stuk in de bus deponeert dan mag U ervan uitgaan dat TNT-Post – de afkorting schijn je op z’n Engels uit te moeten spreken - de brief bezorgt bij de geadresseerde.


De eerste brievenbussen in 1922
Embedded YouTube


Lijn 3 in de Van Baerlestraat, onderweg van Stationsplein naar Javaplein. Bijwagen 835 met brievenbus achter een grootbordesmotorwagen in 1928.

Prentbriefkaart

Hoe dan ook, ik meen waar te nemen dat het aantal brievenbussen sluipenderwijs vermindert. Van plaatsen waar van oudsher die nuttige objecten stonden blijken deze te zijn verdwenen als ik bij uitzondering een papieren stuk ter post wil bezorgen. Bezuiniging? Steeds minder papieren post?


Lijn 1 met open bijwagen 593 op het Leidseplein in 1932.

Fotograaf onbekend

Het vroegere staatsbedrijf P.T.T. kon er ook wat van. In 1971 verdwenen de brievenbussen van de Amsterdamse trams die het Centraal Station aandeden nadat zij in 1922 waren verschenen. Aanvankelijk was de brievenbus alleen aanwezig aan de trams van lijn 2.


Het nummer 603 knalt er uit. De wagen kon toen nog niet vermoeden dat hij nog eens de reis naar Duitsland zou maken.

In 1923 verschenen zij ook aan trams van lijn 1 en in de jaren tot 1928 ook aan de trams van de overige CS-lijnen. Vijftig jaar brievenbussen aan de tram hebben we dus niet mogen beleven. “Er werd te weinig gebruik van gemaakt”, aldus P.T.T. in 1971 om het opheffen van de brievenbussen te rechtvaardigen.


Lijn 2 met bijwagen 888, op 27 augustus 1937 begonnen aan de volgende rit naar de Koninginneweg.

Fotograaf onbekend

Nogal wiedes als je begint met het op steeds meer tijdstippen gesloten houden van de bussen. Tenslotte was de officiële reden om met deze dienstverlening te stoppen dat geen personeel meer te vinden was om de bussen te ledigen.


Lijn 4 met ex-Utrechtenaar 75, nu GTr. 1 aan de standplaats Rivierenlaan in 1940.

Foto G.J. de Swart †

Op een tramsite moet natuurlijk te lezen zijn welke tramlijnen in de periode 1922-1971 het C.S. aandeden en dus van brievenbussen voorzien waren. Het betrof de lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 en 26.
Lijn 22 (1921-1944) heeft uiteraard ook langs het CS gereden maar brievenbussen werden op lijn 22 niet meegevoerd. Ook lijn 27 (1962-1971) kwam langs het CS maar slechts tijdens de spitsuren. Daarom kende lijn 27 geen brievenbussen. Hetzelfde was het geval met lijn 5 in de periode (1961-1965) waarin deze lijn slechts spitsuurlijn was.


Lijn 16 met open bijwagen 602 aan de standplaats Station Haarlemmermeer in 1940.

Foto Brahn †

Op zon- en feestdagen werden geen brievenbussen aan de trams gehangen.


Lijn 8 met bijwagen 830 op het Stationsplein, 1942, het laatste jaar waarin lijn 8 heeft gereden.

Fotograaf onbekend

Foto’s van trams met brievenbussen zijn er niet veel. Meestal richtte de fotograaf zich op de voorzijde van de tram. De brievenbussen waren opgehangen aan de achterzijde van de tram.


Lijn 1 met bijwagen 636 in de Leidsestraat met het model brievenbus dat tot 1971 in gebruik zou blijven, 25 april 1951.

Foto L. Albers
N.B. Een dergelijke brievenbus is te zien in het Museum voor Communicatie in de Zeestraat te Den Haag

Toch is dit verhaal de aanleiding om wat beelden uit het verleden te tonen. Zowaar bestaat een foto van een tram van lijn 3 die een brievenbus voert. Op lijn 3 was de brievenbus maar een kort leven gegund omdat deze lijn in 1929 van het Stationsplein verdween.


Lijn 17 met bijwagen 742 op het Surinameplein in 1952. Lijn 17 werd toen geacht met blauwe wagens te rijden maar de 742 wordt getrokken door grootbordesser 239.

Foto H.W.E. de Bock †


Lijn 16 met bijwagen 800 op de Prins Hendrikkade in 1953. Rechts het “gele huisje”, destijds trefpunt van de “tramjongens”.

Foto H.W.E. de Bock †


Lijn 5 met bijwagen 944 op het Weesperplein in 1953.

Foto H.W.E. de Bock †


Een nog zo goed als nieuwe gelede wagen (serie 551-575) rijdt als lijn 2 op het Hoofddorpplein in de tweede helft van de jaren 50.

Prentbriefkaart


Lijn 13 met bijwagen 996 aan de standplaats Slotermeer, 4-6-1960.

Foto van de auteur


Ook autobussen droegen brievenbussen maar, anders dan bij de tram, aan de voorzijde. Bij gebreke van een foto van een tram van lijn 21 bus 26 van buslijn 21 op de westelijke toegangsbrug, 29-5-1963.

Foto van de auteur


Twee gelede wagens als lijn 17 op de N.Z. Voorburgwal. De 651 met brievenbus, net als de 562, 24 februari 1964.

Foto Hans Meijer


Misschien werd Uw brief wel uit de brievenbus op de 629 gehaald op het Stationsplein op 27 oktober 1964. Kennelijk is het spitsuur gezien de 424 als lijn 2 als spitsuurwagen.

Foto Karel Hoorn


Afgedankte brievenbussen te koop! Prijs Hfl. 25,00.

“Het Parool”, 18-9-1971

Geraadpleegd:
W.J.M. Leideritz, “Van paardetram naar dubbelgelede”, een historische terugblik op ruim 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam, Alkmaar, 1979

Cor Fijma - corfijma@amsterdamsetrams.nl 
16.11.2009

 

[terug naar index TRAMS ALLERLEI]

laat een berichtje achter

omhoog

 

 

eXTReMe Tracker